AMATEUR SATELLITE BLOG

GOMX-1 Telemetry 09:21 UTC

GOMX-1 Telemetry 09:21 UTC

GOMX-1 Telemetry  Decoder (DK3WN)

GOMX-1 Telemetry  Decoder (DK3WN)

STRaND-1 Telemetry 11:13 UTC over Indonesia

STRaND-1 Telemetry 11:13 UTC  over Indonesia

STRaND-1 Telemetry Decoder
STRaND-1 Telemetry Decoder

PHOENIX 12:21 UTC over Indonesia

PHOENIX 12:21 UTC over Indonesia

Freq " 436.915 MHz  FSK 9600PHOENIX 12:21 UTC over Indonesia

HAVELSAT CW beacon over Indonesia 14:06 UTC

HAVELSAT CW beacon over Indonesia 14:06 UTC
HAVELSAT CW beacon over Indonesia 14:06 UTC  freq 436.485


Colombia Satelitte , Strong Signal over Indoneia 14:00 UTC

Colombia Satelitte ,  Strong Signal over Indoneia 14:00 UTC

Colombia Satelitte
Colombia Satelitte Signal 

TigriSat Telemetry over Indonesia

TigriSat Telemetry over Indonesia

TigriSat Telemetry
TigriSat Telemetry


Copyright © YC3BVG BLOG. All rights reserved.