SATELLITE BLOG

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry
Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

DK3WN Telemetry Forwarder
DK3WN Telemetry Forwarder CAS-4A  4800 FSK Telemetry


CAS-4B  4800 FSK Telemetry

LINK 1200 BPSK Telemetry 10:34 UTC

LINK 1200 BPSK Telemetry 10:34 UTC

Beacon every 120s

LINK 1200 BPSK Telemetry

GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC

GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC


GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 00:24 UTC

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 00:24 UTC

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 00:24 UTC


nSIGHT 9k6 FSK Telemetry

Atlantis 9k6 FSK Telemetry 00:16 UTC

Atlantis 9k6 FSK Telemetry 00:16 UTC


Columbia 9k6 FSK Telemetry 00:09 UTC

Columbia 9k6 FSK Telemetry 00:09 UTC

Columbia 9k6 FSK Telemetry

LINK 1200 BPSK Telemetry 00:03 UTC over Indonesia

LINK 1200 BPSK Telemetry 00:03 UTC over Indonesia

LINK 1200 BPSK Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

CAS-4A  4800 FSK TelemetryCAS-4B  4800 FSK Telemetry

QBEE 9k6 FSK 12:21 UTC over Indonesia

QBEE  9k6 FSK 12:21 UTC over Indonesia

QBEE  9k6 FSK 12:21 UTC over Indonesia

LilacSat-2 Telemetry 09:49 UTC over Indonesia -Transponder Active

LilacSat-2 Telemetry 09:49 UTC over Indonesia -Transponder Active

LilacSat-2 Telemetry

STRaND-1 Telemetry 11:48 UTC over Indonesia

STRaND-1 Telemetry 11:48 UTC over Indonesia

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:15 UTC - Help me OBC Kenobi

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:15 UTC  - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:19:38.740 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:21:38.610 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:23:38.620 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:25:38.630 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC KenobinSIGHT 9k6 FSK Telemetry 01:43 UTC over Indonesia

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 01:43 UTC over Indonesia


nSIGHT 9k6 FSK Telemetry

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry

AAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTC

AAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTC

AAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTCAAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTC

LilacSat-2 Telemetry 09:47 UTC

LilacSat-2 Telemetry 09:47 UTC

LilacSat-2 Telemetry 09:47 UTC

CAS-4A and CAS-4B 4k8 FSK Telemetry 05:28 UTC over Indonesia

CAS-4A and CAS-4B 4k8 FSK Telemetry 05:28 UTC over Indonesia

CAS-4A  4k8 FSKTelemetryCAS-4B 4k8 FSKTelemetry

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:20 UTC over Indonesia

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:20 UTC over Indonesia

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry


STRaND-1 9k6 FSK Telemetry


STRaND-1 9k6 FSK TelemetrySTRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC

STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC

STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC

STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC


STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC


STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTCnSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over Indonesia

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over Indonesia

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over Indonesia


nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over IndonesiaGO-32 TechSat 9k6 FSK Telemetry 06:15 UTC

GO-32 TechSat 9k6 FSK Telemetry 06:15 UTC


GO-32 TechSat 9k6 FSK Telemetry 06:15 UTC

Copyright © YC3BVG BLOG. All rights reserved.