SATELLITE BLOG

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry
Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

DK3WN Telemetry Forwarder
DK3WN Telemetry Forwarder 



CAS-4A  4800 FSK Telemetry


CAS-4B  4800 FSK Telemetry

LINK 1200 BPSK Telemetry 10:34 UTC

LINK 1200 BPSK Telemetry 10:34 UTC

Beacon every 120s

LINK 1200 BPSK Telemetry

GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC

GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC


GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 00:24 UTC

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 00:24 UTC

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 00:24 UTC


nSIGHT 9k6 FSK Telemetry

Atlantis 9k6 FSK Telemetry 00:16 UTC

Atlantis 9k6 FSK Telemetry 00:16 UTC






Columbia 9k6 FSK Telemetry 00:09 UTC

Columbia 9k6 FSK Telemetry 00:09 UTC

Columbia 9k6 FSK Telemetry

LINK 1200 BPSK Telemetry 00:03 UTC over Indonesia

LINK 1200 BPSK Telemetry 00:03 UTC over Indonesia

LINK 1200 BPSK Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

CAS-4A  4800 FSK Telemetry



CAS-4B  4800 FSK Telemetry

QBEE 9k6 FSK 12:21 UTC over Indonesia

QBEE  9k6 FSK 12:21 UTC over Indonesia

QBEE  9k6 FSK 12:21 UTC over Indonesia

LilacSat-2 Telemetry 09:49 UTC over Indonesia -Transponder Active

LilacSat-2 Telemetry 09:49 UTC over Indonesia -Transponder Active

LilacSat-2 Telemetry

STRaND-1 Telemetry 11:48 UTC over Indonesia

STRaND-1 Telemetry 11:48 UTC over Indonesia





STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:15 UTC - Help me OBC Kenobi

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:15 UTC  - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:19:38.740 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:21:38.610 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:23:38.620 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC Kenobi

2017-09-13 11:25:38.630 UTC: STRaND1 MODEM BEACON - Help me OBC Kenobi



nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 01:43 UTC over Indonesia

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 01:43 UTC over Indonesia


nSIGHT 9k6 FSK Telemetry

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry

AAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTC

AAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTC

AAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTC



AAUSAT-4 Telemetry 01:00 UTC

LilacSat-2 Telemetry 09:47 UTC

LilacSat-2 Telemetry 09:47 UTC

LilacSat-2 Telemetry 09:47 UTC

CAS-4A and CAS-4B 4k8 FSK Telemetry 05:28 UTC over Indonesia

CAS-4A and CAS-4B 4k8 FSK Telemetry 05:28 UTC over Indonesia

CAS-4A  4k8 FSKTelemetry



CAS-4B 4k8 FSKTelemetry

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:20 UTC over Indonesia

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry 11:20 UTC over Indonesia

STRaND-1 9k6 FSK Telemetry


STRaND-1 9k6 FSK Telemetry


STRaND-1 9k6 FSK Telemetry



STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC

STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC

STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC

STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC


STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC


STRaND-1 9k6 Telemetry 10:50 UTC



nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over Indonesia

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over Indonesia

nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over Indonesia


nSIGHT 9k6 FSK Telemetry 05:46 UTC over Indonesia



GO-32 TechSat 9k6 FSK Telemetry 06:15 UTC

GO-32 TechSat 9k6 FSK Telemetry 06:15 UTC


GO-32 TechSat 9k6 FSK Telemetry 06:15 UTC

GRIFEX 9k6 Telemetry over Indonesia

GRIFEX 9k6 Telemetry over Indonesia

GRIFEX 9k6 Telemetry over Indonesia

GRIFEX 9k6 Telemetry over Indonesia

GRIFEX 9k6 Telemetry over Indonesia

GRIFEX 9k6 Telemetry over Indonesia

 

M-Cubed-2 Telemetry over Indonesia

M-Cubed-2 Telemetry over Indonesia

M-Cubed-2 Telemetry over Indonesia

M-Cubed-2 Telemetry over Indonesia



M-Cubed-2 Telemetry


M-Cubed-2 Telemetry


 

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry over Indonesia
 

UWE-3 9k6 FSK Telemetry 11:51 UTC over Indonesia

UWE-3 9k6 FSK Telemetry 11:51 UTC over Indonesia


UWE-3 9k6 FSK Telemetry 11:51 UTC over Indonesia

UWE-3 9k6 FSK Telemetry 11:51 UTC over Indonesia
 

GOMX-1 4k8 GMSK Telemetry

GOMX-1 4k8 GMSK Telemetry

GOMX-1 9k6 FSK Telemetry

GOMX-1 9k6 FSK Telemetry



ATLANTIS 9k6 FSK Telemetry 07:58 UTC over Indonesia

ATLANTIS 9k6 FSK Telemetry 07:58 UTC over Indonesia


ATLANTIS 9k6 FSK Telemetry 07:58 UTC over Indonesia


Ex-Alta-1 4k8 GMSK Telemetry 07:35 UTC

Ex-Alta-1 4k8 GMSK Telemetry 07:35 UTC

Ex-Alta-1 4k8 GMSK Telemetry 07:35 UTC

Ex-Alta-1 4k8 GMSK Telemetry 07:35 UTC


 
Copyright © YC3BVG BLOG. All rights reserved.